Hvem er vi?

Person-ikon

Marte Frotjold

Allmennlege

Fastlege.

Jobbet ved Orkdal legesenter siden våren 2011.

Person-ikon

Anne Lise Fossmo

Allmennlege

Autorisert i 2013.

Jobbet et halvt år ved indremdisinsk avdeling ved Orkdal sjukehus.

Jobbet ved avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs Hospital frem til hun startet som fastlege ved Orkdal legesenter i desember 2015.

Jobber også som tilsynslege ved Snillfjord omsorgssenter + at hun jobber ved Snillfjord legekontor hver torsdag.

Er på Orkdal legesenter tirsdager, onsdager og fredager.

Person-ikon

Vilija Svediene

Allmennlege/Petroleumslege

Person-ikon


Heidi Torjuul

Helsesekretær

Person-ikon

Marthe Karlsen

Helsesekretær

Kom til Orkdal legesenter etter hun ble ferdig autorisert helsesekretær i 2013.

Har også jobbet ved Orkdal sjukehus – kontortjenesten.

Var med i styret for Helsesekretærforbundet avdeling Nord- og Sør-Trøndelag fra 2013 til 2017.

Person-ikon

May Britt Sagøy Fischer

Helsesekretær

Person-ikon

Laila Sandvik Løseth

Fotterapeut

For timebestilling ring 900 27 760.

Person-ikon

Sigrid Torblå

Jordmor