Hvem er vi?

Person-ikon

Marte Frotjold

Allmennlege

Fastlege.

Jobbet ved Orkdal legesenter siden våren 2011.

Person-ikon

Anne Lise Fossmo

Allmennlege

Autorisert i 2013.

Jobbet et halvt år ved indremdisinsk avdeling ved Orkdal sjukehus.

Jobbet ved avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs Hospital frem til hun startet som fastlege ved Orkdal legesenter i desember 2015.

Jobber også som tilsynslege ved Snillfjord omsorgssenter + at hun jobber ved Snillfjord legekontor hver torsdag.

Er på Orkdal legesenter tirsdager, onsdager og fredager.

Person-ikon

Vilija Svediene

Allmennlege/Petroleumslege

Person-ikon

Anne Pauline Bye

Helsesekretær

Startet ved Orkdal legesenter i august 2010.

Har jobbet både på sykehus og diverse legesenter.

Var med i styret for Helsesekretærforbundet avdeling Nord- og Sør-Trøndelag fra 2011 til 2017.

Person-ikon

Marthe Karlsen

Helsesekretær

Kom til Orkdal legesenter rett etter ferdig autorisert helsesekretær i 2013.

Har også jobbet ved Orkdal sjukehus – kontortjenesten.

Var med i styret for Helsesekretærforbundet avdeling Nord- og Sør-Trøndelag fra 2013 til 2017.

Person-ikon

Martha Digerås

Sykepleier

Vært ansatt ved Orkdal legesenter fra det startet opp 17. august 2009.

Tidligere jobbet på Ørland legesenter, da spesielt med lysbehandling/hud.

Person-ikon

Laila Sandvik Løseth

Fotterapeut

Tlf: 72487282

Person-ikon

Sigrid Torblå

Jordmor