Velkommen til Orkdal Legesenters hjemmeside

Viktig informasjon om koronavirus:

Dørene inn til legekontoret er stengt, men vi er tilgjengelige på telefon 72 48 78 60 og pasienter med avtale vil bli sluset inn en og en. Det er adgangskontroll slik at alle pasienter må ha vært i kontakt med legekontoret via telefon før man slipper inn. Ved avtalt time skal man vente i bilen til man blir hentet og anvist til undersøkelsesrommet.

Årskontroller, helsesjekker, blodprøver og andre ting som ikke haster ber vi om at venter til nåværende beredskapsnivå blir nedjustert.

Vi har i denne spesielle situasjonen gjort det mulig å benytte seg av videokonsultasjon. Vi vil nå prøve å benytte oss av dette i de situasjoner vi kan av preventive hensyn.

Studenter vil få endret fraværsgrense og vil ikke trenge legeerklæring ved fravær.

Legekontoret på Krokstadøra er stengt på ubestemt tid pga smittevernhensyn. Pasienter med time der vil bli kontaktet, og timen vil bli flyttet.

Pneumovax (lungebetennelsevaksine) er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

Hivinfeksjon / aids (blå resept)

Stamcelletransplantasjon (blå resept)

Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)

Cerebrospinalvæskelekkasje

B-cellesvikt

Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)

Organtransplantasjon

 

For oppdatert informasjon om situasjonen i Orkland kommune finner man informasjon på denne siden:

https://www.orkland.kommune.no/oppdatert-informasjon-om-koronavirus-covid-19-i-orkland-kommune.6292030-507019.html
Du kan også kontakte Orkland kommune på telefon 900 31 260. Telefonen er åpen fra 10:00 til 20:00 alle dager. Der kan du snakke med fagpersoner om spørsmål knyttet til lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser, arrangement du har ansvar for eller tenker å delta på. Du kan også stille andre generelle spørsmål. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig.

Om du har spørsmål om din egen helsesituasjon skal du kontakte oss.

Om du har spørsmål vedrørende din situasjon og rettigheter hos NAV anbefales følgende sider:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

I tillegg er det mye og nyttig informasjon på folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/) sine sider og på https://helsenorge.no/.